Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου
Τελευταία ενημέρωση στις 14-Mar-2023
Ημερομηνία έναρξης ισχύος 15-Mar-2023

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της AR Concepts Σπευσίππου 6 Κολωνάκι 106 75, Ελλάδα, email: [email protected], τηλέφωνο: 2103800884 σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ( https://arconcepts.gr/ ). (η “Υπηρεσία”). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε στα ίδια, παρακαλούμε μην έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική θα αναρτηθεί στην Υπηρεσία και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα αποτελεί αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:
Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

Όνομα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κινητό

Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας:
Συλλέγουμε/λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τον ακόλουθο τρόπο:

Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλει με άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες
Αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο
Από δημόσιες πηγές

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:
Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Μάρκετινγκ/ Προώθηση
Μαρτυρίες
Συλλογή ανατροφοδότησης πελατών
Υποστήριξη
Πληροφορίες διαχείρισης
Στοχευμένη διαφήμιση
Προστασία ιστότοπου
Σχόλια μεταξύ χρηστών
Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και, στη συνέχεια, μόνο για τον σκοπό (ή τους σκοπούς) για τον οποίο (ή τους οποίους) χορηγείται η συγκατάθεση, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να πράξουμε διαφορετικά.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας:
Δεν θα διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:

Υπηρεσία διαφημίσεων
Analytics
Συλλογή & επεξεργασία δεδομένων
Απαιτούμε από τα εν λόγω τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους μεταβιβάζουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταβιβάστηκαν και να μην τις διατηρούν για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.
Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, (2) για να επιβάλουμε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ή (3) για να ανταποκριθούμε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί με άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη.

Διατήρηση των πληροφοριών σας:
Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μαζί μας για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά την αδρανοποίηση των λογαριασμών χρηστών ή για όσο χρονικό διάστημα τις χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως για την τήρηση αρχείων/αναφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους, όπως η επιβολή νομικών δικαιωμάτων, η πρόληψη απάτης κ.λπ. Οι υπόλοιπες ανώνυμες πληροφορίες και οι συγκεντρωτικές πληροφορίες, καμία από τις οποίες δεν σας ταυτοποιεί (άμεσα ή έμμεσα), ενδέχεται να αποθηκεύονται επ’ αόριστον.

Τα δικαιώματά σας:
Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην ενεργή επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (μεταφέρουμε) τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλη οντότητα, να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας δώσατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που ενδέχεται να ισχύουν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση [email protected]. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ ή την κατάρτιση προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, γράφοντάς μας στο [email protected].
Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία ή αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

Cookies κ.λπ.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

Ασφάλεια:
Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των πληροφοριών σας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας διαβιβάζετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Σύνδεσμοι τρίτων & χρήση των πληροφοριών σας:
Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν αφορά την πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμος μέσω συνδέσμου στην Υπηρεσία. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

Υπεύθυνος παραπόνων / προστασίας δεδομένων:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Καταγγελιών μας στη διεύθυνση AR Concepts Σπευσίππου 6 Κολωνάκι 106 75, Ελλάδα, email: [email protected]. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.